Czy PTSD to wyłącznie choroba żołnierzy?

Zespół stresu pourazowego jest zazwyczaj utożsamiany z przeżyciami doświadczonymi podczas wojny. Warto jednak wiedzieć, że PTSD nie jest wyłącznie chorobą żołnierzy. Może bowiem dotknąć każdą osobę, która doświadczyła traumy w jakiejkolwiek postaci. Jakie więc mogą być przyczyny stresu pourazowego? W jaki sposób można go leczyć i jakie są jego objawy? Przyjrzyjmy się bliżej tym zagadnieniom […]