Co to jest zespół stresu pourazowego?

Zespół stresu pourazowego (z ang. Post-Traumatic-Stress-Disorder) to zaburzenie z grupy zaburzeń lękowych. Rozwija się w konsekwencji doświadczenia, które wywołało bardzo silny lęk, strach lub poczucie zagrożenia życia.
Osoby doświadczające tego co to jest zespół stresu pourazowego (PTSD) często zmagają się z licznymi trudnościami w wydawałoby się standardowych sytuacjach społecznych. Wpływ na to ma fakt, że objawy PTSD to między innymi natarczywe niepokojące myśli, zwiększony poziom niepokoju, ale też odtwarzanie emocji związanych z przeżytą traumą. Wiele elementów codzienności może być swoistym „zapalnikiem”, który wyzwoli serie retrospekcji lub koszmarów sennych.
Objawy zespołu stresu pourazowego wydają się przeżyciami adekwatnymi i naturalnymi – często wymaga wiele czasu i pracy aby rany psychiczne stopniowo się goiły.

Fizyczne objawy zespołu pourazowego – w jaki sposób nieprzepracowana trauma wpływa na nasz organizm?

Objawy, które powoduje syndrom pourazowy często mają charakter somatyczny. Ich występowanie wpływa na obniżenie jakości życia osób z PTSD. Wśród objawów fizycznych wymienić należy:

Leczenie PTSD – możliwości

Rodzaje leczenia stosowane w PTSD obejmują:

#ptsd #zespółstresupourazowego #objawysomatyczne #fizyczn