Jasna Psychoterapia

Czy PTSD to wyłącznie choroba żołnierzy?