Jasna Psychoterapia

Czym różni się bezpłodność, a niepłodność?

Na początek warto przyjrzeć się różnicy, jaka występuje pomiędzy pojęciami
BEZPŁODNOŚĆ, a NIEPŁODNOŚĆ. Mimo, że terminy te często bywają
używane zamiennie, to jednak ich znaczeni jest różne i warto poznać nieco głębiej
ich znaczenie.


Bezpłodność to trwała niezdolność do posiadania potomstwa, która nie podlega
leczeniu. Jej przyczyny mogą być bardzo różne. Mogą leżeć one po stronie
kobiety, jak również po stronie mężczyzny. Wśród schorzeń, które są przyczyną
bezpłodności możemy wyróżnić: u kobiet – wady macicy, wodzony brak
lub niedorozwój narządów rozrodczych, przedwczesna menopauza, wygaśnięcie
czynności jajników, u mężczyzn – brak lub nieprawidłowa budowa narządów
rozrodczych, skutki powikłań po przebytych chorobach. Bezpłodność mogą
powodować także czynniki genetyczne – nieprawidłowa ilość chromosomów,
czy mutacje zaburzające pracę komórek. Trwała utrata możliwości posiadania
potomstwa może być też skutkiem chemioterapii bądź radioterapii.

Niepłodność natomiast jest definiowana, jako stan, gdy para regularnie ze sobą
współżyje bez żadnego zabezpieczenia przez okres minimum 12 miesięcy,
a pomimo to nie dochodzi do ciąży.

Czy niepłodność da się wyleczyć?


Co ważne – niepłodność jest stanem, który można odwrócić. Zasadnicza różnica
pomiędzy niepłodnością, a bezpłodnością polega na tym, że NIEPŁODNOŚĆ SIĘ
LECZY. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że przy dzisiejszym rozwoju
medycyny i wiedzy, jaką posiadamy na temat funkcjonowania fizycznego, jak
również psychicznego człowieka – szanse na wyleczenie niepłodności są dość
wysokie i wzrastają z każdym rokiem.

Psychoterapia w bezpłodności – bezcenne wsparcie

Jaką rolę w problemach z płodnością pełni psychoterapia?
Przede wszystkim niesie ona ukojenie dla pary, która znalazła się w kryzysie, jakim
jest diagnoza związana z niemożnością posiadania dzieci.
Jeśli diagnoza jest jednoznaczna i organizm kobiety lub mężczyzny bezpowrotnie
stracił możliwość wydania dziecka na świat, budzi się wówczas szereg
trudnych emocji takich jak smutek, bezradność, wstyd, złość, bunt, szok
i niedowierzanie. Psychoterapia jest w takiej sytuacji ogromnym wsparciem
i pozwala nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami. Pozwala odnaleźć
w życiu inne ważne cele, zwiększa pewność siebie i pozwala odzyskać
zainteresowanie innymi aspektami życia, jak poprawa relacji z innymi, aspekty
zawodowe.

Psychoterapia w niepłodności – konieczność czy jedna z opcji?

W przypadku niepłodności natomiast psychoterapia odgrywa kluczową rolę, gdyż
nasze ciało współgra z naszą psychiką, są to dwa naczynia połączone, gdzie jedno
nieustannie oddziaływuje na drugie.
Często w sytuacjach, gdy z medycznego punktu widzenia nic nie wskazuje na to,
aby mogły pojawić się problemy z zapłodnieniem, okazuje się, że blokada leży w
przestrzeni naszej psychiki.
Psychoterapia pomaga zmienić kierunek myślenia z formuły „muszę”, na „chcę”,
co automatycznie oczyszcza naszą głowę z ciężaru presji jaką wywieramy na
sobie. Zaczynamy wówczas dokonywać świadomych wyborów i zdobywamy
poczucie, że to my jesteśmy kreatorami swojego życia i sami ustalamy zasady,
które wypływają z naszej głębi, a nie są wytworem wyobraźni, jaką narzuca nam
społeczeństwo i powszechnie panujące standardy.
Ponadto zdobywamy umiejętność akceptacji sytuacji, zdarzeń i wyzwań, jakie
stawia przed nami życia. Dopiero w chwili, gdy nauczymy się w pełni akceptować
rzeczywistość, zaczniemy mieć realny wpływ na jej przebieg, ale również
odnajdziemy spokój bez względu na to, jakie przeszkody spotkamy.

Słowa kluczowe: bezpłodność, niepłodność, psychoterapia w niepłodności, psychoterapia w bezpłodności, wsparcie, psychoterapia poznawczo-behawioralna