Jasna Psychoterapia

Seksuolog

Lęk, stres, brak poczucia własnej wartości – problemy te nierzadko miewają źródło w seksualności. Wszelkie pojawiające się w jej obrębie zaburzenia mogą doprowadzić do trudności z nawiązaniem relacji międzyludzkich. W przypadku pojawienia się kłopotów natury psychicznej lub fizycznej oscylujących właśnie wokół cielesności, zaleca się konsultacje seksuologiczne.

Rezultatem regularnych spotkań w poradni powinna być dogłębna analiza czynników, jakie mogą mieć wpływ na życie intymne i jego jakość. Podczas konsultacji pacjent dowie się, skąd prawdopodobnie bierze się jego problem. Otrzyma też poradę sugerującą, w jaki sposób może otworzyć się na relacje z drugim człowiekiem.

Seksuolog – terapia indywidualna lub dla par

Konsultacje mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy (w zależności od potrzeb, charakteru problemu oraz tego, czy pacjent znajduje się w związku uczuciowym z drugą osobą lub kilkoma osobami). Poradnia seksuologiczna mieści się w centrum Warszawy. Jednorazowa rozmowa trwa ok. 50 minut. Zaleca się, aby wizyty były kontynuowane i odbywały się regularnie, aby terapeuta mógł poznać istotę problemu oraz wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie.