Jasna Psychoterapia

Terapia ADHD Warszawa

Nadpobudliwość psychoruchowa połączona z problemami ze skupieniem uwagi, impulsywnością u dzieci czy młodzieży wzbudza niepokój wielu rodziców. Czy każdy tego typu przypadek wymaga specjalistycznej terapii w kierunku ADHD? Prowadzona przez nas poradnia w Warszawie zajmuje się diagnozowaniem kilku- i kilkunastoletnich pacjentów z takimi objawami. Ponadto świadczy dla nich psychoterapię. Na terapię kieruje ich psychiatra na podstawie wywiadu i oceny zachowania młodego człowieka.

W naszej poradni zajmujemy się leczeniem tego zaburzenia zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Psychoterapia ADHD układana jest tak, aby docelowo poprawiła funkcjonowanie pacjenta i zmniejszyła objawy nadpobudliwości.

Czym jest ADHD?

Ten skrót pochodzi od słów: attention-deficit hyperactivity disorder, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychiatrycznych u dzieci i młodzieży, które leczy się terapią prowadzoną przez naszą poradnię.

Zdarza się również, że objawy ADHD występują u osób dorosłych.

To schorzenie o podłożu genetycznym leczy się m.in. w procesie psychoterapii. Poprzedza ją diagnoza stawiana przez psychiatrę lub psychologa klinicznego. Z racji tego, że poziom zaburzenia i jego przebieg jest uwarunkowany wieloma czynnikami i może mieć różne nasilenie oraz objawy, postawienie oceny medycznej wymaga:

 • wszechstronnej, wielopłaszczyznowej obserwacji,
 • wywiadu funkcjonowania szkolnego, pozalekcyjnego, rówieśniczego i rodzinnego.

Badanie psychiatry w naszej poradni pod kątem ewentualnej terapii zawiera też informację, w jakim stopniu zaburzenia nadruchliwości, impulsywności i koncentracji uwagi wpływają na obniżenie funkcjonowania dziecka w domu, szkole, jego oceny czy relacje rówieśnicze. Przed zastosowaniem psychoterapii psychiatra wyklucza również inne problemy, zaburzenia i choroby somatyczne, które mogą imitować syndrom ADHD. Ponadto jego objawy powinny występować przez co najmniej pół roku.

W jaki sposób objawia się ADHD?

Schorzenie to wiąże się z trwałymi problemami w sferze behawioralnej i poznawczej. Zaburzenia hiperkinetyczne zaczynają się już w ciągu pierwszych 5 lat życia dziecka, a nasilają się pomiędzy 6 i 9 rokiem życia. Psychiatra rozpoznaje ADHD zazwyczaj u pacjentów w wieku 7-9 lat w momencie, kiedy pojawią się trudności z ich adaptacją do warunków szkolnych i ocenia czy kwalifikują się oni na psychoterapię.

Do najbardziej charakterystycznych objawów tego schorzenia zaliczają się m.in.:

 • pobudzenie,
 • nadmierna impulsywność i ruchliwość,
 • wybuchy niewyjaśnionej złości i agresji,
 • problemy z koncentracją,
 • brak wytrwałości w podjętych działaniach,
 • pochopne wnioskowanie i formułowanie sądów, poglądów,
 • trudności związane z przewidywaniem konsekwencji swoich zachowań i zdarzeń.

Oprócz tego mogą pojawiać się m.in. problemy w relacjach z rówieśnikami z mówieniem – budowaniem złożonych wypowiedzi ustnych i pisemnych czy „połykaniem” lub zniekształcaniem słów.

Psychiatra z naszej poradni w Warszawie zajmujący się ADHD jest w stanie na podstawie tych oraz jeszcze wielu innych objawów postawić diagnozę i zaproponować odpowiednią terapię.

Na czym polega psychoterapia ADHD?

Jak można pomóc pacjentowi z tym zaburzeniem? Dlaczego ważna jest terapia, którą proponuje nasza poradnia? Jeśli jest to dziecko – jego wychowanie stanowi trudne wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, ponieważ postawiona przez psychiatrę diagnoza ma wpływ na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny. Nasilone objawy ADHD mogą mieć też poważne konsekwencje w całym dorosłym życiu, a pierwsze zazwyczaj pojawiają się w okresie adolescencji w postaci m.in. zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu czy podejmowanie różnych zachowań ryzykownych m.in. seksualnych, antyspołecznych.

Terapia ADHD, którą oferuje nasza poradnia, jest zawsze zindywidualizowanym planem leczenia. W zależności od potrzeb może obejmować takie działania, jak np.:

 • psychoterapię – której celem jest m.in. budowanie prawidłowej samooceny, rozumienie zasad i norm społecznych przez pacjenta,
 • zajęcia związane z ćwiczeniem kontroli zachowania w postaci treningów behawioralnych, ćwiczeń koncentracji i uważności itp.

Terapia ADHD zawsze wymaga wieloletniego i stabilnego kontaktu ze specjalistą. Psychoterapia powinna być wielokierunkowa i warto, aby specjalistyczną opieką poradni objęta została rodzina pacjenta. Jeśli jest to możliwe – istotna będzie także stała współpraca ze środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko np. nauczyciele, opiekunowie. Znaczenie ma tu m.in. psychoedukacja bliskich w zakresie prawidłowego rozumienie specyfiki zaburzenia i określonych objawów oraz sposobów radzenie sobie z konkretnymi problemami. To, jak długo potrzebna będzie psychoterapia, zawsze zależy od stanu pacjenta.

Jak jeszcze można pomóc pacjentom z ADHD?

Oprócz powyższych proponujemy jeszcze inne rozwiązania. W ramach prowadzonej w naszej poradni w Warszawie terapii skierowanej do rodziców podejmowane są działania mające na celu kształtowanie prawidłowej struktury rodziny i systemu rodzicielskiego, stosowania odpowiednich metod wychowawczych, systemu nagradzania i wzmacniania dziecka. Psychoterapia ADHD służy też poznaniu sposobów skutecznego komunikowania się z pacjentem oraz systemu reguł i zasad postępowania z nimi.

W razie konieczności psychiatra do terapii może włączyć również leczenie farmakologiczne.

UMÓW WIZYTĘ

Użyj naszej recepcji online. Wystarczy,
że klikniesz "Rezerwuj" poniżej:

REZERWUJ

Zadzwoń, nasza recepcja odpowie
na wszelkie Twoje pytania i umówi wizytę.

+48 538 458 111