Jasna Psychoterapia

Terapia leczenia uzależnień Warszawa

Niekontrolowaną chęć zażywania wybranych substancji lub wykonywania określonych czynności, która doprowadza do zaburzeń psychicznych lub/i fizycznych, nazywa się uzależnieniem. Z nałogiem można walczyć w pojedynkę, wymaga to jednak dużego samozaparcia. Zwiększeniu tych szans sprzyja właściwie dopasowana terapia.

Leczenie zaburzeń tego typu obejmuje rozpoznanie i zdefiniowanie szeregu elementów, na podstawie których ocenia się stan pacjenta, charakter problemu, objawy towarzyszące, a także rokowania. Nałóg może dotyczyć alkoholu, narkotyków lub hazardu, choć oczywiście na tym lista się nie kończy. Pacjenci zmagają się z różnymi problemami, których naturę rozpoznajemy podczas kilku pierwszych spotkań.

Terapia uzależnień od alkoholu, narkotyków lub hazardu

Przywrócenie równowagi, a tym samym rezygnacja z nawyków, jest możliwe. Żeby tak się stało i żeby pierwszy krok ku leczeniu został wykonany, należy rozważyć skorzystanie z pomocy terapeuty. Skupiamy się na leczeniu nałogów spożywania alkoholu i substancji narkotykowych, ale także uzależnień od hazardu i innych czynników. Osoby chcące pozbyć się nałogu przyjmujemy w Centrum Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej w centrum Warszawy.

Podczas sesji wypracowywane są strategie radzenia sobie w codziennym życiu, które pozwalają na unikanie nałogu, zarządzanie emocjami oraz skoncentrowanie się na budowaniu zdrowych relacji. Procesy te wspierają rozwijanie umiejętności, które umożliwiają choremu kontrolowanie własnych impulsów oraz efektywne zarządzanie stresem, co stanowi fundament trwałej zmiany.

W naszych działaniach szczególny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do pacjenta, ponieważ każdy jest inny. Leczenie uzależnienia od alkoholu, hazardu, narkotyków wymaga bowiem uwzględnienia odmiennych zarówno fizycznych, jak i psychologicznych aspektów nałogu konkretnej osoby. Terapia ma pomóc w powrocie do harmonijnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

Przyczyny i czynniki uzależnień

Skłonności człowieka do podejmowania działań destrukcyjnych dla zdrowia i życia oraz sięgania po różnego rodzaju substancje i środki psychoaktywne to zjawiska tak stare jak historia ludzkości. W literaturze naukowej wyróżnia się kilkadziesiąt rodzajów uzależnień. Do katalogu dobrze znanych oraz bogato opisanych w leczeniu i terapii nałogów (od alkoholu, nikotyny, narkotyków) dołączają całkowicie nowe, jak hazard, fonoholizm, ortoreksja, siecioholizm.

Najczęstsze przyczyny prowadzące do zaburzeń obejmują czynniki:

  • socjodemograficzne (wiek, płeć, wykształcenie, status społeczno-zawodowy),
  • środowiskowe (ubóstwo, bezrobocie, dostęp do środków psychoaktywnych, alkoholu, miejsc sprzyjających hazardowi i innym formom uzależnienia),
  • społeczne (brak wsparcia ze strony rodziny i bliskich, akceptacja lub odrzucenie przez grupę rówieśniczą),
  • osobowe (problemy okresu dojrzewania, brak asertywności i radzenie sobie w trudnych sytuacjach, subiektywne postrzeganie rzeczywistości).

Proponowana w naszym centrum indywidualna lub grupowa terapia leczenia uzależnień w Warszawie skupia się na przyczynach zaburzenia, aby wypracować optymalny plan wychodzenia z hazardu, picia alkoholu czy nałogu narkotykowego.

Objawy i skutki uzależnień

Alkoholizm, narkomania, patologiczne granie w kasynie na automatach, nałogowe obstawianie wyników sportowych to przykłady zaburzeń behawioralnych i patologii społecznych. Wywierają one wiele negatywnych zjawisk natury:

  • biologicznej (większe ryzyko zapadalności na szereg chorób i schorzeń),
  • ekonomicznej (mniejsza produktywność, popadanie w długi, koszty finansowe związane z terapią i leczeniem),
  • prawnej (uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, hazardu towarzyszą często wypadki przy pracy, akty przemocy domowej, przestępstwa w ruchu drogowym),
  • psychologicznej (problemy emocjonalne, zaburzenia lękowe),
  • społecznej (straty kulturowe, utrata więzi rodzinnych).

Centrum Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej w Warszawie to poradnia, gdzie spotykają się wiedza, pasja i troska o zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy na równi stawiają leczenie skutków i dotarcie do przyczyn nałogu spożywania alkoholu, narkotyków, hazardu i innych uzależnień, W codziennej pracy kierujemy się holistycznym podejściem i empatią do każdego pacjenta.

UMÓW WIZYTĘ

Użyj naszej recepcji online. Wystarczy,
że klikniesz "Rezerwuj" poniżej:

REZERWUJ

Zadzwoń, nasza recepcja odpowie
na wszelkie Twoje pytania i umówi wizytę.

+48 538 458 111