Jasna Psychoterapia

Psychoterapia online Warszawa

Wyjście z domu i udanie się na konsultacje psychoterapeutyczne nie zawsze jest łatwe i możliwe. Stoją za tym różne ograniczenia. Istnieją jednak rozwiązania, które niwelują ten problem – to psychoterapia online indywidualna i dla par. Jedną z metod wykorzystywanych w krótko- i długoterminowym leczeniu zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych u dzieci i dorosłych jest technika psychodynamiczna. Na czym polega i czy różni się znacznie od tradycyjnego spotkania twarzą w twarz ze specjalistą? Jedynie jednym drobnym szczegółem – tym, że wizyta u psychologa odbywa się za pośrednictwem wideo.

Psychoterapia online – konsultacje wideo

Co zrobić, aby skorzystać z usługi? Konsultacje psychologiczne indywidualne oraz sesje dla par mają miejsce zawsze o umówionej, dogodnej dla pacjenta porze. Jednorazowe spotkanie trwa 50 minut. Należy zadbać jedynie o dostęp do sieci oraz komunikatora internetowego. Zasady rozmowy pozostają takie same – zmienia się jedynie droga kontaktu psychoterapii.

Psycholog online to rozwiązanie sugerowane osobom, które nie mają możliwości opuszczenia domu w celu odbycia terapii lub po prostu nie chcą tego robić ze względów osobistych. Spotkanie wideo jest jednak traktowane tak samo, jak bezpośrednia rozmowa. Pacjent otrzyma wszystkie niezbędne wskazówki i w razie potrzeby pozostanie w stałym kontakcie z terapeutą wykorzystującym podejście psychodynamiczne.

 

Psychoterapia psychodynamiczna – specyfika leczenia zaburzeń i terapii w stanach kryzysowych

Współcześnie obserwuje się wzrost zainteresowania teleinformatycznymi usługami terapeutycznymi oraz większą akceptację społeczną w procesie leczenia indywidualnych zaburzeń osobowości i sytuacji kryzysowych w parach. Psychoterapia psychodynamiczna online to teoretyczno-terapeutyczne podejście, które oparte jest na kilku podstawowych założeniach:

  • diagnoza ma charakter ciągły – jest formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego, psychoterapeuty i psychologa,
  • określone zaburzenia, objawy, zachowania indywidualne i wśród par są zjawiskami wieloprzyczynowym – mogą wynikać z deficytów rozwojowych i defektów organicznych.
  • rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością,
  • ustawicznej syntezie – pojawiających w teorii psychoanalizy i praktyce psychiatrii. nowych osiągnięć.

Psychodynamiczna psychoterapia indywidualna i dla par online to system otwarty i dynamiczny, który poszukuje wciąż nowych metod leczenia zaburzeń. Jej specyfika polega na wykształceniu relacji psychologa i dialogu terapeuty z pacjentem.

Długoterminowa terapia pozwala na wnikliwą analizę problemów osoby z zaburzeniami, wspólne poszukiwanie ich przyczyn i wypracowanie optymalnych rozwiązań. Technika pozwala rozpoznać emocje i pomaga zauważyć wpływ na teraźniejszość przeżytych w przeszłości traumatycznych doświadczeń. Psychoterapia psychodynamiczna online poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi umożliwia zrozumienie głęboko zakorzenionych przekonań i motywacji pacjenta.

W tym podejściu psychoterapeuci i psychologowie poprzez rozmowę indywidualną i w parach wydobywają na światło dzienne tłumione, nieuświadamiane przez pacjenta potrzeby i popędy, pomagają mu zorganizować sposoby ich wyrażania oraz realizowania. 

Terapia psychodynamiczna online – do kogo jest adresowana?

To nurt w psychoterapii dający możliwość objęcia jej procedurami praktycznie pełną populację pacjentów. Metoda jest szczególnie wykorzystywana przez psychologów i psychoterapeutów w zaburzeniach, do których likwidacji potrzebne są zmiany w zakresie wewnętrznych, nieświadomych indywidualnych obrazów oraz zrozumienia myśli, zachowań i emocji w ramach stosunków interpersonalnych w parach. Psychodynamiczne podejście online jest wykorzystywane w leczeniu zaburzeń:

  • osobowości,
  • lękowych,
  • depresyjnych,
  • odżywiania,
  • psychosomatycznych,
  • zespołu stresu pourazowego.

Niskie poczucie własnej wartości, trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, kryzysy życiowe (śmierć bliskiej osoby, rozwód, wypalenie zawodowe) to kolejne sytuacje, w których psycholog dla par online i psychodynamiczny psychoterapeuta mogą pomóc.

Jasna Psychoterapia oferuje konsultacje indywidualne i grupowe.

UMÓW WIZYTĘ

Użyj naszej recepcji online. Wystarczy,
że klikniesz "Rezerwuj" poniżej:

REZERWUJ

Zadzwoń, nasza recepcja odpowie
na wszelkie Twoje pytania i umówi wizytę.

+48 538 458 111