Jasna Psychoterapia

Terapia grupowa dla dorosłych - Warszawa

Ta forma leczenia stanowi alternatywę dla spotkań indywidualnych, podczas których pacjent rozmawia sam na sam ze specjalistą. Nasza poradnia w Warszawie oferuje szeroki zakres pomocy psychologicznej dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi. W terapii grupowej dla dorosłych znaczenie mają przede wszystkim relacje z innymi uczestnikami sesji – pozwala ona bowiem na ich nawiązanie „od zera”, a tym samym – na przyjrzenie się w naturalnych warunkach sobie. Ponadto stanowi jedną z form psychoterapii, która w przypadku niektórych schorzeń może przynieść lepsze rezultaty od indywidualnych spotkań dorosłego pacjenta z psychoterapeutą.

Nasza poradnia świadczy pomoc osobom, których problem są zaburzenia objawiające się nieprawidłową reakcją emocjonalną na bodźce zewnętrzne. Mogą one polegać na wahaniach nastroju oraz zakłóceniach myślenia i działania.

Jakie są rodzaje terapii grupowej?

Praca terapeutyczna z innymi uczestnikami może odbywać się na różnych zasadach. Wyróżnia się terapię grupową:

  • zamkniętą – w tym przypadku dorośli pacjenci rozpoczynają i kończą leczenie w tym samym czasie, a ten określony jest zazwyczaj w kontrakcie psychoterapeutycznym,
  • otwartą – tutaj zespół pracuje bez wyznaczania początku i końca psychoterapii, co oznacza, że osoby dorosłe szukające pomocy w zakresie zaburzeń emocjonalnych zmieniają się w trakcie spotkań (przychodzą, odchodzą), czyli są na różnych poziomach dochodzenia do zmian. Ta formuła bardzo często ma zastosowanie w przypadku ofiar przemocy domowej czy rodzin z problemem alkoholowym.

Bez względu na typ terapii pacjenci są odpowiednio dobierani do każdej z grup i przygotowywani do rozpoczęcia psychoterapii w naszej poradni w Warszawie. W każdej z nich jest maksymalnie 12-15 osób. Warunki, w jakich będzie odbywać się leczenie zaburzeń emocjonalnych, określa psychoterapeuta. Kontrakt, który zawierają uczestnicy spotkań, obejmuje wytyczne dotyczące m.in. ich liczby, częstotliwości oraz obowiązujących norm.

Na czym polega terapia grupowa?

Opiera się ona na regularnych spotkaniach, które prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów z naszej poradni. Terapia grupowa, w której udział biorą dorośli, polega na przyglądaniu się relacjom między sobą, towarzyszeniu w przeżywaniu emocji oraz pozytywnych i negatywnych zdarzeń z dnia codziennego. Psychoterapia odbywa się w gronie osób w podobnym wieku i sytuacji życiowej. Łączy je również zmaganie się z podobnymi trudnościami natury psychicznej – różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi. Wszystkie te czynniki pozwalają uczestnikom sesji na zrozumienie i umiejętne wspieranie siebie nawzajem.

Specjalista, który prowadzi terapię dla dorosłych, koordynuje pracę, jaka odbywa się w grupie. Jego rola zależy od jej potrzeb oraz zastosowanej metody terapeutycznej.

Jak wygląda praca w grupie?

Do podstawowych zasad, jakie obowiązują w czasie tych spotkań, zalicza się przede wszystkim wzajemny szacunek, swobodę wypowiedzi bez poddawania myśli wewnętrznej cenzurze. Pacjenci korzystający z psychoterapii grupowej zwracają się do siebie po imieniu. Są również zobowiązani do tego, aby zjawiać się punktualnie oraz zachować dyskrecję na temat tego, co usłyszeli od innych w zakresie poruszanych podczas terapii dla dorosłych dotyczących zaburzeń emocjonalnych.

W założeniu każda sesja ma umożliwić uczestnikowi zrozumienie źródeł swoich indywidualnych trudności, jak również pomóc znaleźć rozwiązania dla sytuacji, w których się znalazł. Ułatwić ma to fakt, iż pomoc dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi realizowana w formie psychoterapii grupowej odbywa się w gronie, które przeżywa podobne problemy. Analiza tych zmagań, które zna się z autopsji, przy wsparciu i informacjach zwrotnych od innych pozwala zmierzyć się ze zmartwieniami.

Psychoterapeuta w czasie terapii czasami proponuje jej uczestnikom udział w różnych scenkach lub ćwiczeniach.

Kiedy stosuje się psychoterapię grupową?

Jest to forma pracy, którą stosuje się m.in. w przypadku pacjentów, którzy mają zaburzone struktury osobowości, z czym wiążą się konsekwencje w różnych dziedzinach życia. W związku z tym osobom z różnymi problemami, w tym emocjonalnymi, trudno funkcjonuje się w społeczeństwie, a psychoterapia grupowa ma wówczas na celu:

  • redukcję cierpienia,
  • poprawę samopoczucia,
  • polepszenie jakości relacji z innymi ludźmi.

Oprócz tego terapia grupowa dla dorosłych jest także jedną z form pracy z osobami chorującymi na schizofrenie lub inne psychozy. W takich przypadkach również uczestnicy psychoterapii mogą być nie tylko wsparciem, ale i punktem doniesienia dla własnych reakcji.

Po co stosuje się terapię grupową?

Przede wszystkim praca w grupie może podwyższać poziom motywacji poszczególnych uczestników do zmian w swoim życiu. Pomoc świadczona w ten sposób osobom dorosłym z zaburzeniami emocjonalnymi zazwyczaj powoduje, że angażują się one w różne aktywności. Ponadto spotkania z innymi są również cennym źródłem możliwych rozwiązań problemów. W terapii znaczenie mają również grupowe oceny i osądy. Praca w takiej wspólnocie pozwala też na wykształcenie się poczucia solidarności z innymi. Oni z kolei udzielają wsparcia i zrozumienia. Ponadto zajęcia w większym gronie wpływają na rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

Proponowana przez nas psychoterapia grupowa w Warszawie dla osób dorosłych może pomóc uczestnikom zauważyć przyczyny zaburzeń emocjonalnych, zrozumieć tę dysfunkcję i zmienić sposób zachowania w sytuacji stresującej lub budzącej lęk.

UMÓW WIZYTĘ

Użyj naszej recepcji online. Wystarczy,
że klikniesz "Rezerwuj" poniżej:

REZERWUJ

Zadzwoń, nasza recepcja odpowie
na wszelkie Twoje pytania i umówi wizytę.

+48 538 458 111